BYK22

Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Kalıcı ve Akılcı Çözümler

Türkiye’de şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda beton
yolların her yönüyle değerlendirileceği “2. Beton Yollar Kongre ve Sergisi” 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde
Ankara KGM Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

  • 00Gün
  • 00Saat
  • 00Dakika
  • 00Saniye

“1.Beton Yollar Kongre ve Sergisi” 13-14 Kasım 2019 tarihleri arasında KGM Halil Rıfat Paşa konferans salonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri yöneticileri ve teknik yetkililerinden, akademisyenlerden ve özel sektör temsilcilerinden oluşan yüksek bir katılımla gerçekleştirilmişti.

Üç yıl önce düzenlenen bu konferansta Belçika’dan ABD’ye, Şili’den Almanya’ya, Polonya’dan Fransa’ya uzanan bir coğrafyadan yapılan sunumlar ile uzun ömürlü ve konforlu beton yolların dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bir alternatif olarak değerlendirilmekte olduğu ve özellikle de ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollarda ise tercih edildiği vurgulanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) ve Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ile Avrupa Beton Kaplamalar Birliği’nin (EUPAVE) teknik desteği ile gerçekleştirilecek olan “2. Beton Yollar Kongre ve Sergisi” ile sektörün ilgili paydaşlarının üç yıl sonra 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde yeniden bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.

Kongreye belirli sayıda dinleyici kabul edilebileceğinden katılmak isteyenlerin, aşağıdaki butonda yer alan kayıt formunu göndermeleri gerekmektedir.

“Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Kalıcı ve Akılcı Çözümler” teması altında gerçekleştirilecek bu kongrede;

• Devlet ve il yolları ile otoyollarda kullanılabilecek derzli donatısız ve sürekli donatılı beton yollar
• Bugün yapılıp yarın hizmete açılabilen ve dolayısıyla da şehir içi ve kırsal kesimde yaygın bir şekilde uygulanabilecek silindirle sıkıştırılmış beton yollar
• Parklar, kaldırımlar, millet bahçeleri ve düşük trafik altındaki yollar için çevreci çözümler sunan geçirimli beton yollar
• Zemin ıslahı, çimento takviyeli temel ve alttemel gibi yol üstyapı uygulamaları
• Endüstriyel yapılar ve intermodal tesislerin gerek içinde ve gerekse dışında uygulanabilecek rijit üstyapı uygulamalar
• Havalimanları, tünel yapıları ve dönel kavşaklar gibi özel uygulamalar
• Otobüs ve metrobüs gibi lastik tekerlekli şehir içi ulaşım sistemlerinden, hafif ve ağır raylı sistemlerdeki rijit üstyapı uygulamaları
• Yerinde dökme veya prefabrik olarak inşa edilebilen ve yolkenarı sınırlama sistemlerinin bir parçası olan beton bariyerlerinin yanısıra bunlara entegre edilebilen veya ayrıca kullanılabilen gürültü bariyerleri konularıyla bir yelpazede bütüncül çimento esaslı rijit üstyapı uygulamalarına yer verilecektir.

Böylece, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun hayat kalitesinin yükseltilmesine katkı veren güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, çağdaş hizmetlerin sunulduğu sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yine etkinlik kapsamında ulusal-uluslararası proje uygulayıcıları (projeci, müteahhit, müşavir) ile beton yol, beton bariyerler, geçirimli beton vb. yol ve yol yapı elemanlarının projelendirilmesi, uygulanması ve bakımı ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme üreticileri ile tedarikçilerinin katılacağı bir sergi düzenlenecektir.

Farklı rijit üstyapı uygulamalarını ele alacak “2. Beton Yollar Kongre ve Sergisi”ne; üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarını, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerini ve ülkemiz yol sektöründe yer alan tüm tarafları bildiriyle, dinleyici olarak veya sergide yer almak üzere davet ediyor, katılımlarınızı bekliyoruz.

Ulastirma-Bakanligi-Logo
kgm-logo
ytmk-logo
turkcimento-logo
eupave-logo
KONGRE TARİHİ VE YERİ
2. Beton Yollar Kongresi ve Sergisi 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde KGM Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda yapılacaktır.
BİLDİRİLER
Etkinlikte Türkçe- İngilizce, İngilizce- Türkçe simultane tercüme hizmeti verilecektir. Kongreye bu duyuruda belirtilen konularda hazırlanan ve Bilim Kurulu’nca uygun görülen Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir. Bildiri yazım kurallarına BURAYA tıklayarak (PDF, 344kB) ulaşabilirsiniz. Bildiriler aynı web sitesinden online olarak gönderilecektir.
SERGİ
Kongre sırasında, ulusal-uluslararası proje uygulayıcıları (projeci, müteahhit, müşavir) ile beton yol, beton bariyerler, geçirimli beton vb. yol ve yol yapı elemanlarının projelendirilmesi, imalatı, uygulanması ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme üreticileri ile tedarikçilerinin katılacağı bir sergi düzenlenecektir. Kısıtlı sayıdaki sergi alanı için yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılacak olup detaylar için byk22@turkcimento.org.tr ile iletişime geçilmelidir.
KAYIT

Kongreye belirli sayıda dinleyici kabul edilebileceğinden katılmak isteyenlerin, BURAYA tıklayarak kayıt formunu online olarak göndermeleri gerekmektedir.

KONGRE TAKVİMİ

2 Eylül 2022: Bildirilerin gönderilmesi için son tarih
5 Ekim 2022: Bildiri inceleme sonuçlarının duyurulması
28 Ekim 2022: Sergi için son başvuru
16-17 Kasım 2022: Kongre ve Sergi


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR