1. Gün - 16 Kasım 2022, Çarşamba

08.30-10.00Kayıt
10.00-11.15Açılış Konuşmaları
Nihat Özdemir, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fatih Yücelik, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü
Adil Karaismailoğlu, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
11.15-12.15

Akıllı ve Sürdürülebilir Beton Yollar ve Şehirler İçin Yenilikçi Teknolojilerin Kullanımı

Halil Ceylan, ABD

12.15-13.00Sergi Açılışı ve Çay-Kahve Arası
13.00-14.00Öğle Yemeği
14.00-15.30I. Oturum – Mücahit Arman
14.00-14.40

Improving Pavement Resiliency and Disaster Recovery: A Case for Concrete Pavements
Kaplama Dayanıklılığının İyileştirilmesi ve Afetle Mücadele: Beton Kaplamalar İçin Bir Örnek

James Mack, ABD

14.40-15.00

Kendiliğinden Kar/Buz Eritme Kabiliyetine Sahip Çimento Bağlayıcılı Kompozit Kaplamalar

Fatih Acıkök, Mustafa Şahmaran

15.00-15.20

Use of Third Generation Rapid Hardening Concrete for Airport Pavement Rehabilitation – A Case Study

Havalimanı Üstyapı Rehabilitasyonu için Üçüncü Nesil Hızlı Sertleşen Beton Kullanımı – Bir Vaka Çalışması

Sartukam Doğaç Özsar, Felicia Nägele, Patrick Stähli

15.20-15.30Oturumun Değerlendirilmesi (Soru-Cevap)
15.30-15.45Çay-Kahve Arası
15.45-17.15II. Oturum – Ahmet Sağlam

15.45-16.20

Design and Construction of Two Lift Concrete Pavements: Trends & Developments

İki Tabakalı Beton Kaplama Tasarımı ve Yapımı: Trendler ve Gelişmeler

Luc Rens, Belçika

16.20-16.40

Makro Sentetik ve Çelik Liflerin Beton Yol İmalatında Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Olan Etkileri

Fatih Acıkök, Ayhan Cömert, Nilgün Güngör

16.40-17.00

Derzli Donatısız Beton Yolların Derzlerinde Polipropilen (PP) Liflerin Performasının Araştırılması

Taha Kadıoğlu, Muhammet Vefa Akpınar

17.00-17.15Oturumun Değerlendirilmesi (Soru-Cevap)

2. Gün - 17 Kasım 2022, Perşembe

09.30-11.00 III. Oturum – Mehmet Tutaş

09.30-10.10

CRCP as Sustainable Pavement: The Case Study of the Oosterweel Connection, the Closure of the Ring Road of Antwerp

Sürdürülebilir Kaplama Olarak Sürekli Donatılı Beton Yollar (CRCP): Oosterweel Bağlantı Yolu Anvers Çevre Yolu Bitimi Vaka Çalışması

Anne Beeldens, Belçika

10.10-10.30

Beton Otoyol Bariyerlerinin Çok Ağır Hizmet Seviyesinde (H4b) Çarpışma Test Performansı

Ali Osman Atahan, Emrah Karaduman, Emre Örtemiz, Halit Dilşad Yılmaz

10.30-10.50

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) ve Asfalt Tabakadan (AC-Overlay) Oluşan Kompozit Bir Üstyapının Saha Performansının İrdelenmesi

Aydın Gür, Yavuz Abut

10.50-11.00 Oturumun Değerlendirilmesi (Soru-Cevap)
11.00-11.15 Çay-Kahve Arası
11.15-12.45 IV. Oturum – İ. Özgür Yaman

11.15-11.55

Recent Advances in RCC Roadway Construction in the USA

ABD’de SSB Karayolu Uygulamalarında Son Gelişmeler

Corey Zollinger, ABD

11.55-12.15

Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol Uygulamaları – Van Örneği

Prof. Dr. Mücip Tapan, Doç. Dr. Ali Özvan

12.15-12.35

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yol Uygulamalarında Yoğunluk-Sıkışma-Dayanım İlişkisi ve Stabilite Çözümleri

Ali Şahin Güngör, Mustafa Dalyan, Erhan Türker

15.20-15.30 Oturumun Değerlendirilmesi (Soru-Cevap)
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.30 V. Oturum – Şenol Altıok

14.00-14.40

Design and Construction Considerations to Maximize the Benefits of RCC Pavements

SSB Kaplamaların Avantajlarını En Üst Düzeye Çıkarmak için Tasarım ve Yapım Kriterleri

Fares Abdo, ABD

14.40-15.00

Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol Kaplamasında Ultrasonik Yöntemi ile Basınç Dayanım Gelişiminin Araştırılması

Mert Can Öztürk, Muhammet Vefa Akpınar

15.00-15.20

Rijit Kaplamaların Birim Fiyatlarının Oluşturulması ve Türkiye Devlet Yolları Ağında Esnek ve Rijit Kaplamaların İlk Yapım Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Barış Akbelen, İ. Özgür Yaman

15.20-15.30 Oturumun Değerlendirilmesi (Soru-Cevap)
15.30-15.45 Çay-Kahve Arası
15.45-17.30 PANEL: Türkiye’de Beton Yol Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri