KONGRE KONULARI

2. Beton Yollar Kongre ve Sergisinin odak noktası, tema olarak seçilen “Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Kalıcı ve Akılcı Çözümler” konu başlığından da anlaşılacağı üzere, bütüncül bir şekilde ele alınacak olan çimento esaslı rijit üstyapı uygulamaları olacaktır. Bu uygulamaların tasarımından, yapımında kullanılan malzemelere ve yapımında uygulanan tekniklerin yanı sıra kalite kontrol ile bakım/onarım hizmetleri gibi konuların ele alınması ve sürdürülebilirlik özelliklerine değinilmesi ile rijit üstyapıların kalıcı ve akılcı çözümler sunduğunun anlaşılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda kongrenin öncelikli konuları aşağıdaki alt başlıkları içermekle beraber, sadece listelenen konularla da sınırlı değildir.

1. Derzli donatısız, sürekli donatılı, silindirle sıkıştırılmış ve prefabrik beton yollar

• Otoyol, devlet ve il yolları uygulamaları
• Kırsal kesim uygulamaları
• Toplu taşıma sistemleri öncelikli koridorlar (otobüs şeritleri, metrobüs yolları, vb)
• Kentsel ve ağır raylı sistem koridorları
• Havalimanı pist ve apronları
• Endüstriyel yapılar İntermodal tesisler

2. Geçirimli Beton Yollar

• Parklar
• Kaldırımlar
• Millet bahçeleri
• Düşük trafik altındaki yollar

3. Beton yollarda yenilikçi uygulamalar

• Nesnelerin interneti
• Yapı bilgi modellemesi
• Büyük veri analizleri
• Akıllı şehirler

4. Diğer Özel Uygulamalar

• Zemin ıslahı uygulamaları
• Çimento takviyeli temel ve alttemeller
• Tüneller
• Dönel kavşaklar

5. Beton Bariyerler

• Yerinde dökme bariyerler
• Prefabrik bariyerler
• Gürültü bariyerler

6. Beton yollarda geri kazanım, bakım/onarım ve kalite kontrol uygulamaları